Blog

Toksikoloji Testleri

görseli
62 / 100

Toksisite testi veya güvenlik değerlendirmesi de denilen toksikoloji testleri; bir maddenin canlı veya canlı olmayan organizmalara zarar verebileceği seviyeyi tespit etmek amacı ile yapılmaktalardır. Yani, bir ürünün toksik olup olmadığını ve tüketicilerin sağlığı için bir risk teşkil edip etmediğini belirlemek için toksikoloji testleri yapılmaktadır.

Toksikoloji, çeşitli zehirler ile bunların etkileri ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Ağırlıklı olarak ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılsalar da bu testler günümüzde gıda maddelerinin ve çeşitli tüketim maddelerinin de insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemek açısından kullanılmaktalardır.

Genel olarak toksik maddeler, kimyasal yapılarına, etki şekillerine veya ürün gruplarına göre sınıflandırılmaktalardır. İnsanlar zehirli maddeleri temel olarak; tüketilen gıda maddeleri, solunan hava, kullanılan su, kötüye kullanılan ilaçlar, kullanılan gıda katkı maddeleri, böcek ilaçları, bitki toksinleri ve kozmetikler yoluyla almaktalardır. Toksikolojik testler bu nedenle çok önemlidir. Birçok farmasötik ve zirai kimyasal ürünlerin, tüketicilere sunulmadan önce uygun hale getirilmesi ve güvenlikleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Toksikolojik testler, bu ürünlerin insanlar, evcil hayvanlar ve doğal yaşam üzerindeki olası kötü etkilerini belirlemek ve tahmin etmek için yaygın olarak yapılmaktadır. Farklı amaçlara yönelik olarak bu kapsamda üreme toksisitesi, gelişimsel toksisite, dermal toksisite, genotoksisite, kanserojenlik, nörotoksisite ve immünotoksisite testleri yapılmaktadır. Ayrıca bir hücre veya bir organa özgü toksisite sistemlerini anlamak amacı ile çeşitli in vitro toksisite test yöntemleri de uygulanmaktadır.

Toksikoloji test laboratuvarları günümüzde çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek çalışmalar da yapmaktalardır. Gelişmiş laboratuvarlar, kirleticilerin etkilerini test etmek için güvenilir ve hassas teknikler geliştirmekte ve çevresel toksikoloji test hizmetleri ile, doğal çevreye salınan bileşiklerin potansiyel etkilerinin tespit edilmesini sağlamakta ve toksinlerin yayılmasını önlenmeye çalışmaktalardır. Toksikoloji test laboratuvarları, düzenli olarak petrol ve doğalgaz, kâğıt hamuru ve kağıt, madencilik ve petrokimyasallar dahil olmak üzere çok sayıda ileri düzey sektörde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemektedir.

görseliÇevresel toksikoloji test faaliyetleri genel olarak, toprak ve sıvılarda toksisite seviyelerinin, ilgili şartnameler ve yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmesi, atık suların ve atık sıvıların akut toksisitesinin belirlenmesi, çeşitli sucul ortam canlıları üzerindeki atıkların kronik çevresel toksikolojisinin belirlenmesi ve çevresel toksikoloji taraması gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Kısaca toksikoloji, canlılara zararlı veya zehirli olan kimyasal maddelerdir. Esasen insanlar ve hayvanlar hem doğal olarak oluşan hem de sentetik kimyasallara çeşitli şekillerde maruz kalmaktadır. Toksikolojik testler, canıların toksik bir maddeye hem sınırlı maruz kalmasının (akut toksisite) hem de uzun süreli maruz kalmasının (kronik toksisite) etkilerini ölçmek için yapılmakyadır.

Toksikoloji test laboratuvarlarında dikkate alınan yerli ve yabancı sayısız standart bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS 6020 EN ISO 7346 Su kalitesi – Maddelerin tatlı su balığı üzerindeki anlık öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini
  • TS EN ISO 22030 Toprak kalitesi – Bioyojik yöntemler – Yüksek bitkilerde kronik toksisite
  • TS EN ISO 20963 Toprak kalitesi – Böcek larvalarındaki kirleticilerin etkileri – Akut toksisitenin tayini
  • TS EN ISO 10993 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi
  • TSE CEN/TR 16998 Ortam havası – Nitro ve oksi-PAH’lar ile ilgili rapor – Köken, toksisite, derişimler ve ölçüm yöntemleri

Bir yanıt yazın