Blog

CFU ve RLU eşit midir?

biyolüminesans görseli
75 / 100

CFU ve RLU eşit midir?

ATP ve temizlik arasındaki bağ,

CFU ve RLU eşit midir? Bir yüzeyin temiz görünüyor olması, temiz olduğu anlamına gelmez. Mikroorganizmalar, biyofilm ve diğer biyolojik kalıntılar çıplak gözle görülemediğinden sadece görsel inceleme yöntemi de değerlendirme için yetersiz kalır.  light atp 3m görseli   Adenosin trifosfat (ATP), tüm canlı hücrelerde (gıda kalıntısı, canlı ve ölü bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar dahil olmak üzere her türlü hayvansal ve bitkisel maddede) varlığı nedeniyle biyolojik kalıntıların tespiti için hassas bir gösterge molekülü olarak kullanılabilir. Bir yüzeydeki “kir” (biyolojik kalıntılar) artışı, bu yüzeyde bulunan ATP miktarında da bir artışa neden olur ve ATP, çevresel bir yüzeyin hijyenik durumunun değerlendirilmesi için etkili bir belirteç haline gelir. ATP, bir biyolüminesans deneyi kullanılarak dolaylı olarak ölçülür. Kontamine bir yüzeyden ATP toplamak, eküvyon çubuğu ile yapılır. Eküvyonda bulunan ATP miktarı, test edilen yüzeyin temizliğinin nicel bir ölçümüdür. Çevresel bir yüzeyin hijyen durumunu belirlemek için, çubuk üzerinde bulunan ATP miktarını ölçmek gerekir. Pamuklu çubuk üzerindeki ATP konsantrasyonunu doğrudan ölçmek kapsamlı eğitim, sofistike ekipman ve zaman gerektirir. Bu nedenle, bir çubuk üzerindeki ATP miktarını dolaylı olarak belirlemek daha kolay ve daha hızlıdır. ATP tayini için kullanılan birçok farklı yöntem vardır, ancak en başarılı teknik, duyarlılığı ve geniş dinamik aralığı nedeniyle biyoluminesan yöntemdir. Balık, bakteri, salyangoz ve mantar gibi çeşitli organizmalar çeşitli biyolüminesan işlemlerle ışık üretir. 3M™ Clean-Trace™ Hijyen Yönetim Sisteminde kullanılan sistem, doğanın en verimli ve iyi çalışılmış ışık üreten reaksiyonlarından biri olan, ateşböceği Photinus pyralis’te bulunan ATP biyolüminesans sistemidir. atp görseli Enzim lusiferaz varlığında, Clean-Trace ATP Yüzey Testi üzerinde toplanan ATP, oksijen ve ışık yayan pigment lusiferin ile reaksiyona girerek yeşil-sarı ışığın fotonlarının yayılmasına neden olur. Swab üzerinde toplanan ATP, yukarıda tarif edilen lusiferin-lusiferaz sistemi kullanılarak bir ışık sinyali üretmek için kullanılır. Optimum koşullar altında ATP miktarı, yayılan ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Luminometre ile ölçülen ışık miktarı, RLU veya Bağıl Işık Birimleri olarak ifade edilir. light in atp görseliYandaki görsel RLU değeri ile çevresel bir yüzeyin temizliği arasındaki basit ilişkiyi göstermektedir. RLU, santimetre veya inç gibi standart bir ölçü birimi değildir. Farklı ATP izleme sistemleri farklı çıktılara, hassasiyetlere, reaktif formülasyonlara ve ışık algılama sistemlerine sahip olduğundan RLU ölçekleri her sistem için farklıdır. Her üretici 1 ışık ünitesi için kendi değerini ayarlar ve tüm ölçümler bu değere göre yapılır. Her üretici farklı bir ölçek kullandığından, farklı ATP izleme sistemlerini karşılaştırmak için RLU değerlerini kullanmamaya dikkat edilmelidir.

 

RLU’lar ve CFU’lar arasındaki ilişki (ATP, RLU ve CFU nedir?)

Bir yüzey üzerinde bulunan bakteri sayısı ve tipleri herhangi bir enfeksiyon kontrolü uygulayıcısı için endişe vericidir ve normal olarak çeşitli mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak değerlendirilir. Canlı plaka sayımları, sonuçların test edilen yüzey alanı başına koloni oluşturan birimlerde (CFU) ifade edildiği bir yüzey üzerinde bulunan canlı bakteri sayısını değerlendirmek için kullanılır. CFU ve RLU eşit midir? RLU, bakteri (CFU) sayısının bir ölçüsü değil, bir temizlik ölçüsüdür. Hijyen Yönetim Sistemleri ATP’yi bakteri ve diğer tüm biyolojik kaynaklarından algılar. CFU ve RLU değerleri farklı test yöntemleri kullanılarak belirlendiği ve farklı maddeleri ölçtüğü için, çevresel bir yüzeyi test ederken RLU değerlerinin CFU’larla tutarlı bir şekilde ilişkili olmasını beklenemez. ATP hijyen izlemesi, yüksek seviyelerde mikroorganizmaların neden olduğu doğrudan risklerin bir ölçümünü sağlar. rlu cfu 1 1 görseli  

Bir yanıt yazın