Blog

Moleküler Biyoloji Analizleri

molecular biology görseli
70 / 100

i̇zotermal dna amplifikasyonu görseliGünümüzde, gıda maddelerinden kaynaklanan patojen mikroorganizmalar, eskiye göre çok daha fazla hastalıklara, ölümlere ve ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Bu nedenle gıda sektörü; gıda güvenliği konusunda alışılagelen yöntemlerden daha hızlı ve kesin sonuç veren test ve analiz yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Moleküler alanda son yıllarda yaşanan gelişmeler sayesinde, gıda mikrobiyolojisi konusunda moleküler biyolojik yöntemler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Moleküler biyoloji analizleri konusunda kullanılan ilk yöntem, DNA bazlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemidir (PCR). Bu yöntem gıda maddelerinin mikrobiyolojik analizlerinde başvurulan ve yüksek hassasiyete sahip bir yöntemdir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi, ilk defa 1985 yılında uygulanmaya başlanmıştır ve araştırmalarda bir çığır açmıştır. Bu analiz yöntemi ile, gıda maddelerinin içerdiği genetik değişikliklerin miktarı tespit edilmektedir. Bu yöntemin temeli, nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılmasıdır. PCR tekniğinde, çok az miktarda DNA ile çalışmak mümkün olmaktadır. Bu teknik laboratuvar çalışmalarında büyük hız ve kesinlik sağlamaktadır.

Mikroorganizmaların tanımlanmasında günümüzde genotipik yöntemler daha fazla tercih edilmektedir. Bitkilerin genetik özelliklerinin değiştirilmesi, bitkinin DNA’sının, örneğin bir mikroorganizmadan özel bir gen aktarılarak değiştirilmesi işlemleridir. Bu şekilde bitkiye istenilen özellikler kazandırılmış olmaktadır. Örneğin soya üretiminde, bu bitkinin normal yollardan gelişimini etkilemeden, yabani otlarla daha kolay mücadele edilmesini sağlamak için gen transferi yapılmaktadır. Normal olarak bitkilere yapılan bu gen aktarımları, sadece istenilen özelliğin aktarılması ile değil, belli bir gen zinciri nakledilerek yapılmaktadır. Moleküler biyoloji analizler ile, bitkinin genetik değişime uğrayıp uğramadığı ortaya çıkarılmış olmaktadır.

Mikroorganizmaların testi için ise, İzotermal DNA Amplifikasyonu ve Biyoluminesans Algılama’yı tek bir cihazda toplayarak, hızlı, doğru, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir yöntem ortaya çıkaran moleküler patojen test sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

MDS Cihazı ile testi yapılabilinen mikroorganizmalar

 • Salmonella Testi
 • Listeria Testi
 • Listeria monocytogenes Testi
 • E. coli O157 (including H7) Testi
 • Cronobacter Testi
 • Campylobacter Testi
 • STEC Gene Screen (stx) Testi
 • STEC Gene Screen (stx and eae) Testi

Başlıca Moleküler Biyoloji Testleri

 • GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV)
 • Bitki Spesifik Soya Geni Taranması
 • Bitki Spesifik Mısır Geni Taranması
 • Bitki Spesifik Kanola Geni Taranması
 • Bitki Spesifik Pamuk Geni Taranması
 • Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taranması
 • Bitki Spesifik Pirinç Geni Taranması
 • MON 89788 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 89788 Soya Miktar Analizi
 • A2704 Soya Tip Belirleme Analizi
 • A2704 Soya Miktar Analizi
 • MON 04032-6 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 04032-6 Soya Miktar Analizi
 • A5547-127 Soya Tip Belirleme Analizi
 • A5547-127 Soya Miktar Analizi
 • MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 87701 Soya Miktar Analizi
 • DP-356043-5 Soya Tip Belirleme Analizi
 • DP-356043-5 Soya Miktar Analizi
 • DP-305423 Soya Tip Belirleme Analizi
 • DP-305423 Soya Miktar Analizi
 • BPS-CV-127-9 Soya Tip Belirleme Analizi
 • BPS-CV-127-9 Soya Miktar Analizi
 • MON 87705 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 87705 Soya Miktar Analizi
 • MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 87708 Soya Miktar Analizi
 • MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi
 • MON 87769 Soya Miktar Analizi
 • TC 1507 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • TC 1507 Mısır Miktar Analizi
 • DAS 59122 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • DAS 59122 Mısır Miktar Analizi
 • MON 88017 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MON 88017 Mısır Miktar Analizi
 • MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MON 89034 Mısır Miktar Analizi
 • NK 603 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • NK 603 Mısır Miktar Analizi
 • GA21 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • GA21 Mısır Miktar Analizi
 • BT-11 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • BT-11 Mısır Miktar Analizi
 • MON 810 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MON 810 Mısır Miktar Analizi
 • MIR 604 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MIR 604 Mısır Miktar Analizi
 • MON 863 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MON 863 Mısır Miktar Analizi
 • MIR 162 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MIR 162 Mısır Miktar Analizi
 • 3272 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • 3272 Mısır Miktar Analizi
 • T25 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • T25 Mısır Miktar Analizi
 • MON 87460 Mısır Tip Belirleme Analizi
 • MON 87460 Mısır Miktar Analizi
 • MON 531 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • MON 531 Pamuk Miktar Analizi
 • MON 1445 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • MON 1445 Pamuk Miktar Analizi
 • MON 15985 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • MON 15985 Pamuk Miktar Analizi
 • GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • GHB 614 Pamuk Miktar Analizi
 • LLCOTTON25 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • LLCOTTON25 Pamuk Miktar Analizi
 • 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Miktar Analizi
 • MON 88913 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • MON 88913 Pamuk Miktar Analizi
 • T 304-40 Pamuk Tip Belirleme Analizi
 • T 304-40 Pamuk Miktar Analizi
 • T45 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • T45 Kanola Miktar Analizi
 • MS8 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • MS8 Kanola Miktar Analizi
 • RT73 (GT73) Kanola Tip Belirleme Analizi
 • RT73 (GT73) Kanola Miktar Analizi
 • RF3 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • RF3 Kanola Miktar Analizi
 • TOPAS 19/2 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • TOPAS 19/2 Kanola Miktar Analizi
 • MS1 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • MS1 Kanola Miktar Analizi
 • MON 88302 Kanola Tip Belirleme Analizi
 • MON 88302 Kanola Miktar Analizi
 • H7-1 şeker pancarı Tip Belirleme Analizi
 • H7-1 Şeker Pancarı Miktar Analizi

Bir yanıt yazın