Blog

Gıda güvenliğine dair

food saf görseli
72 / 100

Güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin ve doğru bir şekilde beslenebilmenin, yaşamımız ve gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Bilinçsiz bir şekilde yaptığımız tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi sadece tarım alanlarının azalmasına değil, dünya kaynaklarının giderek tükenmesine, küresel ısınmaya, ekolojik dengenin onarılmaz bir şekilde bozulmaya başlamasına vb. birçok ciddi sonuca sebep oldu. En sonunda bir şeylerin yanlış gittiğine dair ikna olduk ve gıdaları üretilirken, insan sağlığı ve çevreyi de korumakla ilgili sorumluluklarımızın olduğunu hissettik. Gıda güvenliği, günümüzde hiç olmadığı kadar göz önünde tutulmakta ve devletler yasal düzenlemelerle birçok yaptırımda bulunmaktalardır.

Gıda güvenliği sistemi; sağlığa ve çevreye zarar vermeyen ürünleri tüketiciye sağlamakla ilgili bir kalite sürecidir. Bu sistemle gıda kaynaklı risklerin minimize edilmesi ve hatta daha oluşmadan önlenmesi amaçlanmaktadır.

Güvenli gıda demek; amaçlandığı biçimde ve uygun yöntemler kullanılarak, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun, besin değerini kaybetmemiş ve tüketime hazır gıda demektir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi gıda güvenliği kavramı, insan sağlığına zarar vermeme durumunu içermektedir. Bu uygulama ile tüketici, gıda kaynaklı risklere karşı korunmaktadır.

Bir gıda ürününde riskler, en temel olarak, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik sebeplerden ortaya çıkmaktalardır.

Fiziksel risk sebepleri kısaca; gıda ürünlerinde bulunmaması gereken taş, toprak, tahta, metal, cam vb. yabancı maddelerin bulaşması durumudur.

Kimyasal riskler, verimi arttırmak adına, bitkisel ve hayvansal gıda üretimlerinde hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan ilaç ve kimyasallardan kaynaklı sorunlardır.

Mikrobiyolojik riskler ise doğru bir şekilde sterilize edilmeyen, ambalajlanmayan, doğru şekilde saklanmayan vb. ürünlerde bakteri, küf, maya gibi mikroorganizmaların belli bir popülasyonu geçmeleriyle oluşan sorunlardır.

Temelde üreticiler, gıda kaynaklı tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, gıda güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontroller yapmalı ya da yaptırmalılardır.

Gıda güvenliğini tehlikeye sokan bir durum, gıda zincirinin herhangi bir halkasında başlayabilir. Bu yüzden etkin bir kontrolün, gıda zinciri boyunca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalışmaları kategorize edersek,

 • Bisfenol A (BPA) Testleri
 • Ekotoksikoloji Testleri
 • Fiziksel Analizler
 • GDO-GMO Analizleri
 • GLP Testleri
 • Kalıntı Analizleri
 • Katkı Analizleri
 • Kimyasal Analizler
 • Migrasyon Testleri
 • Mikotoksin Analizleri
 • Mikrobiyolojik Analizler
 • Mineral Analizleri
 • Moleküler Biyoloji Analizleri
 • Toksikoloji Testler

Bir yanıt yazın