Çalkalayıcılar; mikrosantrifüj tüplerinden, Petri kapları ve mikrotitre plakalarından, konik şişelere kadar neredeyse her kap için idealdir. Çalkalayıcılar, platformun dairesel bir yörüngede hareket ettiği yörünge hareketi (Orbital) veya platformun yatay olarak ileri geri hareket ettiği karşılıklı doğrusal hareket (Linear) ile mevcuttur. Yörünge hareketi, havalandırma için ideal olan numune üzerinde dönen bir hareket sağlar. Doğrusal bir çalkalayıcı daha agresiftir ve ekstraksiyon gibi uygulamalar için idealdir.
Bir şişe çalkalayıcı, hareketi bir platform yerine doğrudan numune kabına uygular. Tipik olarak bir şişe veya numune kabı, boynun etrafına kenetlenir ve döner bir hareketle sallanır. Bu, şişe elle sallandığında oluşacak agresif sallama eyleminin türünü taklit eder. Örneğin, bu ekipman parçasını bir solvent ekstraksiyonu sırasında kullanabilirsiniz.

Sallananlar, platform çalkalayıcılara benzer şekilde çalışır, ancak örnek üzerinde çok daha az agresiftir. Rocker’lar ya platformun merkezi bir noktada sallandığı bir testere hareketi ya da platformun merkezi nokta etrafında üç boyutlu bir hareketle hareket ettiği daha nazik bir 3B dönme hareketi kullanır. Testere hareketi, numunede yıkama için ideal bir dalga hareketi sağlar. 3D dönme hareketi, numuneyi çok nazikçe döndürerek hassas hücre kültürü, boyama ve leke çıkarma prosedürleri vb. İçin idealdir. Bazı durumlarda, ayak izini artırmadan kapasiteyi artırmak için manyetik platformların istiflenebileceği kademeli bir sistem mevcuttur.

Mikrotitre plaka çalkalayıcılar, mikrotitre plakaları karıştırmak için ideal olan sıkı bir obit etrafında hızlı karıştırma etkisi sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Şişe çalkalayıcıları, örneğin ekstraksiyonlar sırasında el sallama şişelerinin mekanik bir simülasyonunu sunar.