BOİ inkübatörler

BOI (Biochemical Oxygen Demand) inkübatörleri, suyun biyokimyasal oksijen ihtiyacını belirlemek için kullanılan spesifik inkübatörlere referanstır. Bu inkübatörler, çevre bilimi ve atık su arıtma çalışmalarında özellikle önemlidir, zira BOİ değeri, bir su örneğindeki organik maddenin miktarını ve atık suyun arıtılma gereksinimini belirlemede kritik bir parametredir.

BOİ inkübatörleri, BOI testi sırasında belirli bir sıcaklıkta (genellikle 20°C) sabit ve kontrollü bir ortam sağlar. Bu, mikroorganizmaların su örneğindeki organik maddeleri parçalayabilmesi için esastır. Bu parçalanma sürecinde oksijen tüketilir ve oksijen tüketim miktarı, su örneğindeki organik madde miktarı ile ilişkilidir.

Bu inkübatörler genellikle donanımlı, kullanımı kolay ve enerji verimlidir, böylece laboratuvarlarda güvenilir ve kesin sonuçlar alınabilmesi için uzun süreli ve kesintisiz çalışabilirler. BOI inkübatörlerinin sağladığı stabil ve kontrollü çevre koşulları, çevre mühendisleri ve bilim insanlarına su kalitesi ve atık su arıtma konusunda hassas ve güvenilir veriler sağlar, bu da sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma çabalarına katkıda bulunur.

Poleko Aparatura

BOİ İnkübatörü ST BD Poleko

SKU: ST BD
 1,500.00 1,640.00 +KDV

BOİ inkübatörleri, su kalitesi analizinde kullanılır, organik madde miktarını belirleyerek su örneğindeki biyokimyasal oksijen ihtiyacını ölçerler. Kontrollü ve sabit sıcaklıkta hassas ölçümler yapma kabiliyeti, bu inkübatörleri çevre bilimi ve atık su arıtma çalışmalarında vazgeçilmez kılar.