Tip I Biyogüvenlik Kabinleri (BSL-1)

Tip I Biyogüvenlik Kabinleri, genellikle düşük riskli mikroorganizmalar ile çalışırken kullanılır ve personel ile çevre güvenliğini sağlar. Bunlar, hava akışını filtreleyerek çalışma alanını steril hale getirir.

Tip II Biyogüvenlik Kabinleri (BSL-2)

Tip II Kabinler, orta düzeydeki patojenlerle çalışma gerektiren alanlarda kullanılır. Bunlar, kullanıcıyı, ürünü ve çevreyi korur. Hava, negatif basınç ile kabin içerisine çekilir ve HEPA filtreler aracılığıyla temizlenir.

Tip III Biyogüvenlik Kabinleri (BSL-3)

Tip III Kabinler, yüksek riskli patojenlerle çalışmak için tasarlanmıştır ve kullanıcıya, çevreye ve ürüne maksimum koruma sağlar. Bu kabinler, havayı çift HEPA filtre sisteminden geçirir ve kullanıcının eldivenler aracılığıyla kabin içerisine ulaşmasına olanak tanır.

Özel Kabinler

Bu çeşitli özel kabinler ve steril çalışma alanları, araştırmacılara, kontamine olmuş ortamlardan kaçınarak deneylerini yürütme ve bilimsel analizlerini gerçekleştirme olanağı sunar. Farklı risk düzeylerindeki patojenlerle güvenli bir şekilde çalışabilmek için uygun biyogüvenlik düzeyine sahip kabinin seçilmesi esastır.